Splouvání/

Vltavy/
Pěkná

-

Nová Pec

trasa celkem 9,9 km. Odhadovaný čas na vodě obvykle 3,5 hodiny.
Řeka Vltava

Řeka Vltava je nejdelší českou řekou. Pramení v Národním parku Šumava a u Mělníka se vlévá do Labe.
Pro vodní turistiku je zajímavý horní tok řeky až do Českých Budějovic. Tento úsek patří k nejvíce sjížděným řekám v Evropě. V 60. letech byla na Vltavě vybudována přehradní nádrž Lipno, která zajišťuje celoroční splavnost řeky z Vyššího Brodu.
Obtížnost tohoto úseku je WW I a rychlost řeky je 3 – 5 km/ hod. Na řece se vyskytují jezy, které jsou většinou sjízdné.
Výlet po Vltavě může absolvovat i úplný začátečník. Řeku obklopují z větší části lesy, ve kterých převažují přirozené bučiny a porosty smrkové i borové. Lesy jsou útočištěm celé řady živočichů, jako je prase divoké, kuna lesní, jezevec, zajíc, srnec atd. V řece můžeme s trochou štěstí vidět i vydru a ondatru. Z ryb se v celém úseku hojně vyskytuje pstruh obecný i duhový, kapr, cejn, štika, okoun a candát. Břehy nejsou kamenité, ale vytváří nivy porostlé travou až k samé vodě.


Cena a doprava

800 Kč za loď. v případě zájmu jiné trasy doporučíme nejvhodnější místo, vyřídíme všechny formality, půjčíme vybavení a dopravíme Vás až na místo,